//
archives

Archive for

6 bí quyết để thay đổi mà không quá gắng sức

Bạn phải cố gắng và nỗ lực quá nhiều khi thay đổi bản thân hay công việc theo cách thức mới. Nhưng đa số sự “cố quá” ấy lại dẫn tới công việc tới “quá cố”, bỏ dở và thất bại. Thay đổi là khó khăn. Những ý tưởng cho năm mới hầu như luôn … Continue reading

Những con đường trực chỉ thất bại

Người lãnh đạo vĩ đại nhất là người biết múc nước rửa chân cho những người khác. Một trong những ý tưởng ngờ nghệch nhất tôi từng nghe được trong mùa bầu cử chính trị ngớ ngẩn này là đề xuất mới mang tính thăm dò về danh sách ứng cử viên tổng thống Mỹ … Continue reading